↓ Přeskočit na sekce
↓ Přeskočit na menu

úvod » Články » Letecká válka » Operace Bodenplatte IV.

Operace Bodenplatte IV.

Operace Bodenplatte IV. - Obsah

Reflexe operace Bodenplatte v protektorátním tisku

V roce 1945 vycházelo v Protektorátu Čechy a Morava několik českých deníků. V regionu Českých Budějovic vycházel deník Jihočeská jednota a německy psaný list Budweiser Zeitung. Oba tyto deníky se však příliš nezabývaly tím, co se právě odehrává na válečných frontách, ale zaměřovaly se spíše na místní situaci a protektorátní nařízení.

Hlavní náplní deníků 1. ledna roku 1945, ať už regionálních nebo celostátních, byl Hitlerův novoroční projev. Obzvlášť Lidové listy se pečlivě zabývaly projevem Vůdce Třetí říše. Další články v denících z 1. ledna 1945 se věnují situaci německých vojsk na jednotlivých frontách. V Lidových listech byla použita zprávu z Vůdcova hlavního stanu.

Dne 2. ledna 1945 pokračovaly deníky v líčení německého postupu na západní frontě a úspěšné obrany na frontě východní. Opět se využívala zpráva z Vůdcova hlavního stanu. O operaci Bodenplatte však doposud nepadla ani zmínka – zřejmě kvůli pomalému vyhodnocování snímků a dalších informací.

Následující den, 3. ledna 1945, se na titulní straně Lidových listů i Národní politiky objevil článek pod názvem Mohutný úder německého letectva. Je to opět citace zprávy z Vůdcova hlavního stanu a popisuje situaci německé armády na všech frontách. Samostatný odstavec je věnován operaci Bodenplatte (odtud také název článku). Zde je znění tohoto odstavce:

"Silné eskádry německých bombardovacích, bitevních a stíhacích letadel podnikly na Nový rok ráno nenadálý úder na nepřátelská letiště v belgicko-holandském prostoru. Podle dosavadních hlášení bylo těmito velkými útoky zničeno na zemi 400 nepřátelských letadel a 100 dalších bylo těžce poškozeno. Kromě toho byla silně zasažena letiště sama a jejich zařízení. Za těchto útoků se rozpoutaly prudké letecké boje, při nichž bylo dalších 79 letadel sestřeleno. Nepřítel ztratil tedy včera na západě nejméně 579 letadel, pravděpodobně ještě více."

Tento článek se v naprosto identické podobě objevil jak v Lidových listech tak i v Národní politice. Přestože odstavec konstatuje, že nepřítel ztratil ohromné množství letadel, o několik odstavců dále se nachází text, který neodpovídá tomu, že by operace slavila nějaký ohromný úspěch. Zde je znění textu:

"Území západně od Rýna bylo vystaveno zesíleným útokům nepřátelských hloubkových letců a rychlých bombardovacích letadel, svrhnuvších namátkou pumy na malé osady a útočících palubními zbraněmi na civilní obyvatelstvo."

Dne 4. ledna 1945 vyšly v Lidových listech hned dva články, které se nějakým způsobem dotýkají operace Bodenplatte. První z nich se jmenoval Nová německá iniciativa na západě a na východě a jedním odstavcem se věnuje úderu německého letectva z 1. ledna 1945. Citujme odstavec:

"Německé letectvo – jak bylo oznámeno – zasadilo mocnou ránu americkým letištím v Belgii. Při tom bylo nejméně 579 amerických letadel zničeno nebo vážně poškozeno. Na jediný ráz bylo tedy dosaženo velikého úspěchu, při čemž byla zničena téměř polovina nepřátelských letadel, sestřelených v měsíci prosinci, kdy podle zpráv vrchního velitelství branné moci padlo německým zbraním za oběť 1124 anglo-amerických letadel."

Dalším textem zabývajícím se operací byl článek Úderná síla německých zbraní. Přesné znění článku:

"Berlín 4. ledna – Nenadálý útok silných eskader německých stíhaček, provedený na Nový rok na spojenecká letiště v belgicko-holandském prostoru měl v anglo-americkém zpravodajství odezvi, naplněnou samými rozpory. Kdežto zpráva amerického hlavního stanu uváděla poměrně malou číslici počtu německých letadel, zřejmě aby bagatelizovala veliký účinek německého útoku, uváděly britské zprávy ztráty německých letadel tak vysoko, že přesahovaly počet letadel, které se podle amerického sdělení zúčastnily útoku. Ve skutečnosti nejsou správné ani americké číslice o počtu německých letadel, která provedla útok na spojenecká letiště ani britské údaje o sestřelených letounech. Tyto rozpory, které se vyvracejí samy sebou, jsou zřetelným výrazem zmatku, vyvolaného neobyčejně úspěšným a pro spojence překvapivě silným náporem německých stíhaček. V německých vojenských kruzích se přirozeně neznají přesná čísla o počtu letadel, která provedla veliký útok. Prohlašuje se pouze, že útok směřující na četné cíle, byl proveden v pěti vlnách. Akce německých stíhaček a její úspěch ukázala spojeneckému vrchnímu velitelství údernou sílu německých stíhaček a neobyčejně přispěla k tomu, že na spojenecké straně zkorigují své nesprávné představy o bojové síle německých stíhaček."

V následujících dnech již se v tisku neobjevily žádné další zmínky o operaci Bodenplatte.

Ani jeden z ocitovaných textů se nevěnuje výši německých ztrát. Pouze jeden z nich se omezuje na argumentaci, že ani vysocí vojenští představitelé výši ztrát neví, když útok provedlo tak velké množství letadel! Jak je známo, němečtí velitelé dobře věděli, jak operace dopadla. Byla totiž vyhotovena zpráva, která se výsledkům operace podrobně věnovala. Tato zpráva bylo dokončena 25. ledna 1945. V tisku se však o vlastních ztrátách neobjevila ani nejmenší zmínka v průběhu celého ledna 1945.

Obyvatel Protektorátu Čechy a Morava tedy získal jen velmi nedostatečné informace o jednom z nejmohutnějších útoků německého letectva. Znal pouze zkreslená čísla o ztrátách nepřítele, ale německé ztráty a dopady operace na celkovou vojenskou situaci Třetí říše se nemohl nikde dovědět. Pouze člověk vzdělaný a znalý propagandy dokázal mezi formulacemi o ztrátách nepřítele vyčíst německý neúspěch.

bush | 12.11.2006, 21:21

Hodnocení

1 - nejhorší hodnocení, 10 - nejlepší hodnocení
Počet hlasů: 20
Hodnocení: 4.05

4.05

komentáře (0)
Chtěli byste k článku přidat svůj názor? Rádi byste něco změnili nebo upravili?
Přidejte svůj komentář.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.úvod |Články | Aktuality | Fotografie | Osobnosti | Odkazy | Diskuze | Informace

2. světová válka

Druhá světová válka

druha.svetova.cz


© 2007 - 2017 druhá světová válka | RSS | RSS komentáře | prohlášení o přístupnosti | textová verze | mapa webu | Jiří Baloun

Referáty-seminárky.cz | Dějepis.info - referáty z historie | Svaz důstojníků a praporčíků Armády ČR | Sdružení bývalých politických vězňů | Dřevěné hračky české výroby | Domácí pekárny chleba | Zmrzlinovače | Domácí mlýnek na obilí | Odšťavňovače a smoothie mixéry | Zavařovací hrnce | Sušičky ovoce a zeleniny | Fritézy bez oleje | Svářečky fólií - vakuovačky | Devizové Centrum