↓ Přeskočit na sekce
↓ Přeskočit na menu

úvod » Články » Letecká válka » Operace Bodenplatte II.

Operace Bodenplatte II.

Operace Bodenplatte II. - Obsah

Útok Jagdgeschwader 11 - Novoroční legenda 352nd Fighter Group

Dne 17. prosince 1944 se na letiště jižně od Frankfurtu přesunula JG 11. Jednotce velel Maj. Günther Specht.(1) I./JG 11 velel Hpt. Rüdiger von Kirchmayr. Dne 1. října byl jmenován velitelem I./JG 1. V čele II./JG 11 stál Hpt. Karl Leonhard a III./JG 11 vedl Hpt. Günther von Fassong. I./JG 11 utrpěla v prosinci 1944 velmi těžké ztráty a na misi 1. ledna 1945 tak mohlo letět pouze 6 pilotů z této Gruppe, společně se 4 piloty stab/JG 11. Podle plánu měla nejvýše letět II./JG 11, která dostala i letecké snímky cíle, letišť Y-32 Ophoven a Y-29 Asch v Belgii. Večer 31. prosince 1944 informoval své piloty i velitel III./JG 11 Hpt. von Fassong.

Piloti JG 11 byli 1. ledna 1945 probuzeni brzy ráno. Ráno ještě probíhaly přípravy pilotů na let. V 8:00 se vznesl do vzduchu stab a I. Gruppe JG 11. V 8:10 vzlétla letadla II./JG 11 vedená naváděcím letounem Ju 88. Poslední Gruppe JG 11 vzlétla v 8:18 také vedena Ju 88. Nad Frankfurtem se Jednotka zformovala a pokračovala společně na cíle v síle přibližně 60 stíhaček a ve výšce 50 metrů. V 350 metrech se nacházela jako výškové krytí II. Gruppe. První ztrátou se stal Oblt. Hans Fiedler. Severně od Maastrichtu zaútočil naváděč II./JG 11, Ju 88, na baterii protiletadlových děl, kterou se mu podařilo zasáhnout pouze za cenu vlastního poškození. Poté se formace otočila na jihozápad k cíli.

Na letišti v Ophovenu se nacházel 125th wing 83rd Group 2nd TAF.(2) V 8:35 1. ledna 1945 vzlétla 41st sqn pod vedením S/L Benthama DFC, AFC. V té době také vzlétla 350th sqn. V 8:50 startovala i 610th sqn RAF. 130th sqn byla zrovna připravena ke startu, když se z oblohy sneslo 30 letounů Fw 190 a Bf 109, které zaútočily na letiště. Na zemi byly poškozeny tři Spitfiry 130th sqn, jeden Spitfire z 350th sqn byl zničen a další dva poškozeny.

V Aschi se nacházely 352nd a 366th FG z 9th AF.(3) Zastupující velitel 352nd FG, Lt. Col. John C. Meyer připravoval na 1. ledna 1945 brzo ráno útočnou hlídku. V 8:32 1. ledna 1945 vzlétly letouny P-47 z 391st FS 366th FG. V 9:16 vzlétla letadla 390th FS 366th FG k další misi skupiny. V té chvíli se objevila letadla JG 11. Jako první zasáhla do boje sestava 390th FS s letouny P-47 Thunderbolt. Jeden sestřel hlásil Capt. L. B. Smith, jeden 1./Lt. J. W. Feeney, jeden F/O J. F. Lackey, jeden F/O D. C. Johnson Jr., jeden 1./Lt. R. V. Brulle a tři 2./Lt. M. R. Paisley. 1./Lt. Robert V. Brulle vzpomínal:

"Odhodil jsem bomby a dostal jsem se do pozice za ocas Fw 190. Začal jsem pálit a přibližoval jsem se až na 100 yardů. Pozoroval jsem zásahy na nepřátelském letadle. Vybuchl, když narazil do země. Poté jsem se dostal za ocas dalšímu Fw 190 a použil jsem na něj zbytek munice. Když jsem se od něj odpoutal viděl jsem, jak se z něho kouří, ale neviděl jsem jestli narazil do země."(4)

Jak již bylo řečeno tři protivníky sestřelil i 2./Lt. Melvyn R. Paisley, jenž souboj popisoval:

"..v průběhu akce jsem zaútočil na Bf 109. Místo abych použil kulometů, jsem zahájil útok raketami, které jsem nesl. První dvě šly vedle, ale třetí raketou jsem ho dostal."(5)

Velitel 366th FG Col. H. Norman Holt pozoroval útok ze země a později si vybavil:

"Slavný útok Luftwaffe proti našemu letišti přišel v síle přibližně 50 Bf 109. Nepřátelé byli ihned napadeni flightem osmi našich T-boltů, které se právě vznesly a zformovaly. Po odhozu svých bomb, zaútočili na nepřátelská letadla, aby ochránily nechráněné letouny na zemi. Celý souboj se odehrál ve třech výškách nad letištěm. Burácející motory, plivající kulomety a hořící letadla padala přímo před námi. Útok trval 45 minut. Pár našich letadel muselo kvůli nedostatku munice a paliva přistát v půli boje."(6)

V době útoku JG 11 stála letadla 352nd FG vedená Lt. Col. J. C. Meyerem připraveny ke startu. Zasobovací důstojník 352nd FG Richard DeBruin vzpomíná:

"Luftwaffe na 1. ledna 1945 naplánovala operaci Bodenplatte. Mysleli si, že Spojenci budou slavit Silvestr a druhý den ráno na Nový rok budou vyspávat. Stíhači Luftwaffe budou ve vzduchu brzy, aby pokropili spojenecká letiště a zničili všechna letadla na zemi. K tomu bych chtěl říci, že Němci si nebyli vědomi myšlení a plánování Lt.Col. Meyera. On byl zastánce teorie "mysli jako tvůj nepřítel", aby porazil nepřítele. Plán na novoroční misi vznikla v Meyerově mysli večer 31. prosince 1944. Náš velitel skupiny, Col. Jim Mayden, se vrátil do Bodney, a tak se velícím důstojníkem stal J. C. Meyer. Pokusil se získat povolení na novoroční misi od velitele 9th AF (general Pete Quesada). Ranní mise byla odmítnuta, ale povolení pro pozdější misi se podařilo získat. Meyer doporučil pilotům a pozemní posádce, aby neslavili a šli si brzy lehnout. 366th FG 9th AF byla umístěna na Y-29 s P-47. Byl luxus pokud by mohl být někdo povolán, že na Y-29 je malý stan, ze kterého se rozděluje alkohol. Měli jsme povolení od velení 366th FG abychom se při té příležitosti napili (pití bylo samozřejmě placeno). Po večeři Meyer řekl: "Pojďme za 366th na skleničku a potom do postele." Řídil jsem jeden z džípů a skupina z nás (včetně Meyera) šla na skleničku. ten večer byl velmi tichý a jeden by si mohl říct, že myslí na zítřejší ráno. Na novoroční ráno jsme čtyři z nás vstali v 5:30 na rychlou snídani. Chtěli jsme být připraveni až mužstvo připraví P-51 na vzlet. Mezitím John C. Meyer tvrdošíjně telefonoval 9th AF, aby získal povolení na ranní misi. Plánoval vést let dvanácti pilotů, ostatních jedenáct bylo z 487th Fighter Squadron. Meyer velel 487th Fighter Squadron než se stal zástupcem velitele 352nd FG. Povolení bylo poskytnuto na vzlet v 9:30. Osm P-47 390th FS (366th FG) bylo připraveno na start v 9:15. Okolo 9:00 byl předpokládaný rutinní let do půl hodiny. Šel jsem do operačního a zpravodajského stanu napsat denní hlášení Ray Wesley. Měl jsem popsanou polovinu strany když jsem zaslechl startování motorů našich P-51. Opustil jsem stan a došel jsem na konec ocelové runwaye. J. C. Meyer byl na mé levé straně připraven na rolování na místo startu. Jak mě Meyer minul, získával na rychlosti a já jsem se otočil o 90 Stupňů doprava abych viděl jeho vzlet. Začal stoupat a jeho podvozek nebyl plně zatažen. K mému úžasu, jsem viděl nepřátelské stíhací letadlo letící "na zemi" přes jeho dráhu letu..."(7)

Podle bojové zprávy Lt. Col. Meyera vypadal boj nad letištěm takto:

"Bezprostředně po zatahnutí podvozku jsem zpozoroval 15 nebo více Fw 190 mířící přímo na lětiště z východu. Na jednoho jsem zaútočil dvousekundovou dávkou z 300 yardů, 30 stupňů oprava a zasáhl ho na trupu a kořenech křídel. Nepřátelské letadlo se převrátilo a narazilo do země. Poté jsem si vybral další "stodevadesátku" severozápadně od Liege. Po prvním útoku jsem docílil zásahů v 10 stupních, 250 yardů. Nepřátelské letadlo se obrátilo k zemi a vyrovnalo se na úrovni korun stromů. Útočil jsem, ale pravidelně jsem se odpoutával kvůli intenzivní přátelské palbě. Nakonec po třech příležitostech jsem dosáhl dobrého zásahu na "stodevadesátce" a po posledním útoku začalo z nepřátelského letounu silně kouřit a poté narazilo do země. Bez munice jsem se vrátil na letiště, ale nemohl jsem přistát, protože letiště bylo napadeno. Pokračoval jsem na západ, dvakrát jsem byl napaden útok "stodevítkami" a s přebytkem rychlosti jsem je odrazil. Peruť útočila předtím než se zformovala bezprostředně po vzlétnutí."(8)

Také 1./Lt. Alden P. Rigby dosáhl sestřelů nepřátelských letounů. Na souboj vzpomínal:

"Nečekali jsme na žádné povolení z věže a začali startovat, jak jsme Littge a já bojovali s řízením našich Mustangů v Meyerově hrozivém manévrování před námi. Jakmile jsem se nalepil Littgemu na křídlo nezpozoroval jsem "stodevítky" a "stodevadesátky", které na nás střílely. Zůstali jsme na runwayi déle než obvykle abychom nabrali větší rychlost a čekali jsme na Meyerovo zvednutí. Poté co jsme se odlepili jsem ve 200 stopách zatáhla podvozek. Fw 190 na nás už čekaly. Dostaly se mezi nás a byly za Littgeho ocasem. "Littge, zatoč doleva!" Zařval jsem do vysílačky. "Stodevadesátky" ho pronásledovaly a točily za ním. Nyní jsem měl zaměřovač plný německých letounů. Stiskl jsem spoušť a osolil ho od ocasu až po jeho nos. Z jeho motoru se vyvalil černý kouř, převrátil se a šel z 500 stop k zemi. Jakmile se náš flight rozdělil, pokračoval každý sám za sebe v obraně letiště. Rychle jsem pod sebou nalezl Fw 190 a přidal se za něj. Ihned jsem se spustil několik stovek stop dolů, abych se dostal za něj. Trochu se mi vzdálil. Střílel jsem po něm svými kulomety a zatracená žárovka, která osvětlovala zaměřovač, praskla! Jak jsem se přibližoval k Fw 190, pozoroval jsem zásahy, "stodevadesátka" se roztrhla a šla k zemi. Tímto způsobem jsem vypotřeboval hodně munice a začal jsem spotřebovávat trasírovací střelivo. Věděl jsem kolik mám munice a když jsem uviděl trasírky, znamenalo to, že mi zbývá méně než 300 nábojů v mých šesti kulometech. Každý výstřel se počítal, pokud jsem chtěl přežít. Rozhodl jsem se vrátit zpět na letiště, přistát, doplnit munici a pokračovat v boji. Měl jsem potíže: žádný zaměřovač, hodně paliva a málo munice a to jsem byl teprve sedm minut ve vzduchu. Dalším problémem byla přátelská dělostřelecká palba. Když jsem byl v 1 000 stopách nad našim letištěm, naši protiletadloví dělostřelci nemohli rozeznat rozdíl mezi modronosým Mustangem a šedivou "stodevadesátkou". Jakmile začaly střely létat kolem mě, sklopil jsem letoun a viděl jsem pod sebou P-47 v souboji s Bf 109. Točili se dokola a sledoval jsem je chvíli, jak P-47 zasáhl "stodevítku". Byl jsem trochu znepokojen, protože P-47 měl stále v 700 stopách nad zemí přídavné nádrže a těsné otáčky nebyly silnou stránkou Thunderboltu. Také jsem se obával zareagovat s mojí omezenou zásobou munice. Moje sobecké myšlenky rychle utichly, když P-47 ztratil výhodu. Neměl jsem na výběr, zda pomohu tomu chlapovi, jak budu moci. Vystoupal jsem z pod nich mezi ně a posunul plynovou páku dopředu. "Stodevítka" byla pouze 50 yardů přede mnou a já vypálil krátkou dávku. Zahlédl jsem zásahy na jeho levém křídle a v oblasti motoru a začala mu unikat chladící kapalina. V této malé vzdálenosti bylo těžké ho minout s šesti půlpalcovými kulomety. Poté co se Bf 109 rozbil dole, stal jsem se nevinným divákem právě spalujícím palivo a sledujícím další souboje kolem sebe. Mírně na jihovýchodě jsem zahlédl jeden báječný souboj mezi dvěma Mustangy a Bf 109. Tento Němec byl dobrý - velmi dobrý! Dělal výkruty v méně než 800 stopách nad zemí, těsné obraty a dokonce zasáhl partnerské P-51, které se ho snažily sevřít. Pozoroval jsem tento zápas asi pět minut do doby než letěl přímo přede mnou. Jakmile ho nahnali přímo přede mne, byla to rychlá bitva. Když byl 30 yardů přede mnou, trhnul jsem s letounem doleva, zamířil na jeho nos a vyprázdnil do něj vše, co zbývalo v mých kulometech. Kokpit "stodevítky" se celý roztrhl, jak prolétl sprškou mých nábojů."(9)

Wingmanem 1./lt. Rigbyho byl 1./Lt. Raymond H. Littge, jenž popsal vzlet:

"Letěl jsem jako white 3. Nebyli jsme ještě zformováni, když jsme zpozorovali 50 a více Bf 109 a Fw 190 severozápadně od základny. Zpozoroval jsem Fw 190 letící ve 3 000 stopách a udělal jsem otáčku doprava. Dosáhl jsem zásahů v kořenech křídel a v kabině. Trhnul sebou doprava, vyrovnal, znovu sebou trhnul a narazil na zem a explodoval. Poté jsem zpozoroval další Fw 190 a začal jsem ho pronásledovat. Dosáhl jsem zásahů na křídlech a na motoru a on začal vrhat černý kouř. Poté použil divoký vyhýbavý boj a já jsem spotřeboval všechnu munici, ale nedosáhl jsem dalších zásahů. Nabral západní směr a od té doby jsem pravděpodobně nemohl najít flight, tak jsem zůstal s ním. Vzal mě ještě do Paříže, když začal stoupat a přibližně v 3 000 stopách se na spojeneckém území zachránil."(10)

Capt. Henry M. Stewart II si z 1. ledna 1945 vybavoval:

"Byl jsem přiřazen jako wingman Williama Haltona. Byli jsem seřazeni ve dvojicích oproti našim pravidelným startům (ve čtveřicích) v Bodney, protože ocelové pruhy v Asch byly úzké. Budeme třetí pár v pořadí. J. C. se rozjel a jakmile zatahoval podvozek, zpozoroval jsem, že střílí na Fw 190 a ten šel v plamenech dolů. Měli jsme čekat na dvojici před námi, ale po všimnutí Bf 109 a Fw 190 jsme okamžitě vzlétli bez dlouhého čekání. Poté, co jsme opustili runway, jsem zůstal s Billem, ale v té chvíli se z rádia ozvalo: "Každý sám za sebe a dostaňte Němce" Otočil jsem se na východ od letiště v 2 000 stopách. Vše co jsem najednou spatřil byl P-51 pronásledující Bf 109 v 1 000 stopách nade mnou. Bf 109 udělal půlvýkrut a šel dolů přede mnou 100 stop nad zemí. Nyní jste mohli vidět, jak se křídla třesou a chvějí. Divil jsem se jak to letadlo mohlo udělat. Nemyslel jsem na to dlouho, protože jsem se k němu přiblížil a vypálil. Narazil do stromů. Neměl moc času na radování se z jeho výborného půlvýkrutu. Otočil jsem se na jih a dohnal jsem další Bf 109, který mířil vpřed k letišti. Věděl jsem, že mě nespatřil, protože neudělal žádné vyhýbavé pohyby a já jsem ho právě chytil do několika dávek z kulometů. Další blízko mě byl nejlepší. Viděl jsem Bf 109 mířící západně od našeho letiště a následoval jsem ho. Dohnal jsem ho blízko uhelný dolů. Začali jsme vytáčet otáčky kolem struskových hromad u dolů. Byli jsme 100 stop nad zemí a při prvním oblétnutí jsme letěli rychlostí až 300 km/h. Ve druhém obletu jsem ho začal překonávat, když snížil rychlost na 200 km/h. Zjistil jsem, že s ním mohu zatáčet pomocí klapek místo plynu. Pokaždé, když přitáhl otáčku, udělal jsem to samé s ovládáním kniplu a klapek. Po třetím obletu hromady strusu odlétl a já jsem zůstal za ním přibližujíc se ke střelbě. Zmáčkl jsem spoušť, ale nic se nestalo. Podíval jsem se dolů na přístrojovou desku a viděl, že moje koleno zatlačilo kovovou krytku přes pojistku kulometů a ta zajistil kulomety. Zkusil jsem pohnout krytkou zpět, ale to nefungovalo, a tak jsem krytku utrhl. Odjistil jsem a dostal Bf 109. Viděl jsem, jak narazil do stromů. Podíval jsem se nahoru a uviděl jsem další Bf 109 v 1 000 stopách nade mnou. Mířil na východ (jsem si jist, že letěl domů). Vystoupal jsem za ním a dostal ho do zaměřovače. Zmáčkl jsem spoušť a zjistil jsem, že jsem bez munice. Přiblížil jsem se k němu a klesal k jeho ocasu. Uvažoval jsem, jestli mu mohu useknout svou vrtulí ocas. Myslel jsem, že by to nešlo, a tak jsem se odpoutal a vrátil na základnu."(11)

Souboje nad letištěm Y-29 se dají nazvat masakrem Jagdgeschwader 11 a žněmi pro americké stíhače.

Celkem Geschwader ztratila 28 letounů.(12) Ztráty byly o to těžší, že JG 11 nedosáhla téměř žádného úspěchu. 352nd FG ztratila čtyři Mustangy ve vzduchu a jeden další byl poškozen na zemi. 366th FG ztratila pouze jeden P-47 ve vzdušném boji nad Aschem. Němci si nárokovaly 11 sestřelů spojeneckých letadel.

Poznámky

Tabulky a mapy

Jagdgeschwader 11 - 1. ledna 1945

JednotkaBojeschopné letounyLetištěVelitel
JG 113 Fw 190A-9, 1 Fw 190A-8BiblisMaj. Günther Specht
I. Gruppe16 Fw 190A-8BiblisHpt. Rüdiger von Kirchmayr
II. Gruppe26 Bf 109G-14/AS, 4 Bf 109K-4, 1 Bf 109G-6/U2ZellhausenHpt. Karl Leonhard
III. Gruppe47 Fw 190A-8Gross-OstheimHpt. Horst Günther von Fassong

Sestava 387th FS při startu ráno 1. ledna 1945

Označení Hodnost Jméno Stroj Nápis Sériové číslo Skóre
White 1 Lt.Col. J. C. Meyer P-51D HO-M "Petie 3rd" 44-15041 2 Fw 190
White 2 1./Lt. A. F. Sears P-51D HO-E "The Sheepherder" 44-14778 1 Bf 109
White 3 1./Lt. R. H. Littge P-51D HO-M "Miss Helen" 44-72216 2 Fw 190
White 4 1./Lt. A. C. Rigby P-51D HO-R "Eleen and Jerry" 44-15629 2 Fw 190 + Bf 109
Yellow 1 Maj. W. T. Halton P-51D HO-T "Slender, tender and tall" 44-14327 1 Fw 190
Yellow 2 Capt. H. M. Stewart II P-51D HO-P "The Margarets" 44-13321 3 Bf 109
Yellow 3 1./Lt. S. Moats P-51D HO-K "Kay III" 44-14848 4 Fw 190
Yellow 4 1./Lt. D. Huston P-51D HO-L "The Hawk-Eyey-Owen" 44-14801 1 Fw 190
Red 1 Capt. W. Whisner P-51D HO-W "Moonbeam McSwine" 44-14237 2 Fw 190 + 2 Bf 109
Red 2 1./Lt. W. G. Diamond P-51D HO-D "Twyla Sue" 44-13335 1 Fw 190
Red 3 1./Lt.N. R. Jesup P-51D HO-J "Peanuts" 44-14475 1 Fw 190
Red 4 1./Lt. W. C. Miller P-51D HO-S "Sweet Fern" 44-15369 -
Trasa útoku Jagdgeschwader 11 1. ledna 1945Trasa útoku Jagdgeschwader 11 1. ledna 1945

bush | 12.11.2006, 20:44

Hodnocení

1 - nejhorší hodnocení, 10 - nejlepší hodnocení
Počet hlasů: 49
Hodnocení: 4.78

4.78

komentáře (0)
Chtěli byste k článku přidat svůj názor? Rádi byste něco změnili nebo upravili?
Přidejte svůj komentář.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.úvod |Články | Aktuality | Fotografie | Osobnosti | Odkazy | Diskuze | Informace

2. světová válka

Druhá světová válka

druha.svetova.cz


© 2007 - 2017 druhá světová válka | RSS | RSS komentáře | prohlášení o přístupnosti | textová verze | mapa webu | Jiří Baloun

Referáty-seminárky.cz | Dějepis.info - referáty z historie | Svaz důstojníků a praporčíků Armády ČR | Sdružení bývalých politických vězňů | Dřevěné hračky české výroby | Domácí pekárny chleba | Zmrzlinovače | Domácí mlýnek na obilí | Odšťavňovače a smoothie mixéry | Zavařovací hrnce | Sušičky ovoce a zeleniny | Fritézy bez oleje | Svářečky fólií - vakuovačky | Devizové Centrum