↓ Přeskočit na sekce
↓ Přeskočit na menu

Komentáře ke článku Royal Air Force

Vložit komentář

prosíme pište k věci a pokud je to možné používejte diakritiku

[2] Jakub Skalický | 5.11.2007, 20:09

Petr ,,ringlett@seznam.cz,,, 5.11.2007 11:22:
Wing sestával v evropských podmínkách, vyjma BoB pravidelně ze 3 jednotek
Pro upřesnění, už v průběhu evakuace Dunkerque létalo Fighter Command v sestavách (prapůvod wingu), které čítaly 2-4 squadrony.Petr ,,ringlett@seznam.cz,,, 5.11.2007 11:22:
Fighter Command sestával od začátku války z následujících Group : 10. Group, umístěné v jihozápadní Anglii, 11. Group, v jižní anglii a oblasti Londýna, 12. Group ve strědní Anglii a 13. Group rozmístěné v severní Anglii a Skotsku
No.10 Group RAF začala být formována v únoru 1940, ale pro nedostatek lidí (a peněz) byla do operačního stavu přivedena až v červenci 1940; na začátku války neexistovala.

Dále viz číslování perutí RAF.Petr ,,ringlett@seznam.cz,,, 5.11.2007 11:22:
v řadě 700 se jednalo jednotky cvičné a pomocné
V několika případech se jednotky řady 700 dočkaly i bojového nasazení, ale to byly spíše výjimky. Petr ,,ringlett@seznam.cz,,, 5.11.2007 11:22:
registrační číslo
Serial Number, takže spíše sériové číslo..?


Citovat 
[1] Petr ,,ringlett@seznam.cz,, | 5.11.2007, 11:22


Organizace

Nejdůležitější jednotkou RAF byla Squadron (peruť). Squadron se skládala ze dvou Flightů (letek): Flight A a Flight B. Squadron vedl důstojník (tzv. Comissioned officer) v hodnosti Squadron Leader – S/L - (český ekvivalent: Major). Squadrona měla ve stavu 12 pilotů nebo 12 posádek (záleželo na určení jednotky – stíhací, bombardovací, průzkumná, noční stíhací, atd.), tedy v každém Flightu bylo 6 posádek nebo pilotů. Počet letounů u squadron měl dosahovat čísla 14.


Plné operační stavy Squadron byli ve skutečnosti u stíhacích jednotek 16 - 22 strojů a 22 - 26 pilotů, u bombardovacích 12 - 16 strojů a 16 - 20 posádek, u nočních stíhacích jednotek byla situace stejná jako u bombardérů, perutě průzkumné a ostatních drůhů měli sestavu obdobnou, záleželo ovšem na oblasti působení perutě.

Už v průběhu Bitvy o Británii se začaly z squadron sestavovat větší letecké formace, kterým se říkalo wing (křídlo). Wing sestával z různého počtu squadron (2-5), ale v následujích letech se počet ustálil zpravidla na 3 squadronách v jednom wingu (např.: Czechoslovak Exeter wing se skládal z 310th, 312th a 313th squadron). Velitelem wingu byl zkušený stíhací důstojník v hodnosti Wing Commander - W/C. Někdy se ale stávalo, že velitelé wingu byli dva – jeden měl na starosti „nebojovou“ práci a druhý s označením Wing Commander Flying vedl jednotku do bojů.

Wing sestával v evropských podmínkách, vyjma BoB pravidelně ze 3 jednotek, s vyjímkou 122. wingu 2.TAF který byl složen z 5 jednotek a byl určem v první řadě k volnému lovu německých strojů, narušování dopravní infrastruktury a dálkovým úderům na německá letiště a vyzbrojen Tempesty. Na ostatních boojištích se wing skládal ze dvou perutí vyzbrojených stejným typem letounů. Vyjímečně bývali do wingu začleněny jednotky s různou výzbrojí.

Dalším stupněm byla Group (skupina). Group sestávala se wingů stejného nebo podobného určení – tedy stíhací, průzkumné a stíhací bombardovací nebo bombardovací. Na počátku války sestávalo Fighter Command (stíhací velitelství) ze dvou Group: No. 12 Fighter Group a No. 11 Fighter Group. Group měly rozděleny letecké základny podle oblastí. Takže na počátku války pokrývala No. 12 Fighter Group sever Anglie a Skotsko a No. 11 Fighter Group měla na starosti jižní Anglii.

Fighter Command sestával od začátku války z následujících Group : 10. Group, umístěné v jihozápadní Anglii, 11. Group, v jižní anglii a oblasti Londýna, 12. Group ve strědní Anglii a 13. Group rozmístěné v severní Anglii a Skotsku


V průběhu války byly vytvořeny různé další jednotky. Pro potřeby zajištění vzdušné podpory při operaci Overlord a při tažení do Třetí říše vznikla 2nd Tactical Air Force (TAF – taktická letecká armáda).

V případě 2.TAF vzniklé na podzim 1943 se jednalo se o jednotky které měli po invazi základny na osvobozeném území evropy a jejichž úkolem byla blízká podpora vojsk a bitevní údery na pozemní cíle, této činnosti se věnovali už v období přípravy invaze. Doprovody bombardérů dále zajištoval FC.
Již v roce 1941 vzniklo v africe Desert Air Force se stejnými úkoli jako 2.TAF, po invyzi na sicílii bylo přejmenováno na 1. TAF


Označování

Squadrony se označovaly arabskou pořadovou číslicíod 1. Čísla od 1 do 299 naznačovaly, že se jedná o pravidelné squadrony RAF nebo o squadrony, vznikly z bývalých jednotek RNAS (Royal Naval Air Service).

RNAS bylo za první světové války sloučeno s RFC, a perutě RNAS přečíslovány. O RAF se v této souvislosti nedá mluvit. Takže jednotky s čísli 1. - 299. byly pravidelnými předválečnými jednotkami RAF z období let 1918 - 1938.

Od 300 do 399 to byly squadrony příslušníků cizích národností o z okupovaných zemí Evropy – Poláci, Čechoslováci, Belgičané, Dánové, Svobodní Francouzi, Řekové, Nizozemci, Jugoslávci, atd. Od 400 do 499 patřila čísla squadron příslušníkům Commonwealthu – Kanaďanům (RCAF - Royal Canadian Air Force), Australanům (RAAF - Royal Australian Air Force), Novozélanďanům (RNZAF), Jihoafričanů (RSAAF).


Čísla 500 až 599 měly squadrony Special Reserve (speciálních záloh).


Jednalo se o jednotky složené z do záloh propuštěných letců RAF kteří dobrovolně dále létali v rámci víkendových cvičení.

Od 600 do 699 to byly squadrony dobrovolných záloh RAuxAF (Royal Auxiliary Air Force) – jednotky organizované většinou na teritoriálním principu.

Princip byl obdobný jako u jednotek Special reserve, ale jednalo se spíše o dobrovolné piloty z řad civilistů kteří se chtěli naučit létat nebo létali u různých dopravců, studenty a podobně. Jednotky byli organizované vždy dle kraje ve kterém působili a nesli příslušní název, jako například 600.(City of London) Squadron.

Squadrony 700 – 799 patřily k druholiniovým jednotkám. Čísla 800 – 899 měly squadrony FAA (Fleet Air Arm – námořní letectvo)

všechny tyto jednotky patřili k FAA, v řadě 700 se jednalo jednotky cvičné a pomocné, v řadě 800 o jednotky prvního sledu


Každá squadrona měla dvě kódová písmena (nebo kombinaci číslice a písmena, či jenom dvě čísla), které byly namalovány na každém letounu jednotky.

Jednotky měli přidělenu kombinaci dvou písmen, později v souvislosti s navýšením jednotek čísla a písmena. Tam kde nebyla možnost záměny jednotky za jinou nebyl tento systém používán. Dvojice čísel nebyla nikdy přidělena, pokud byl na letounu kód v tomto složení jednalo se buď o předválečné období kdy se jednalo o číslo perutě nebo o jednotky cvičné kde první čílo bylo číslem letky a druhé individuální čílo stroje.

Dále se na letounech nacházelo ještě individuální písmeno, které označovalo stroj v rámci jedné squadrony (např.: No. 313 Czechoslovak squadron měla kódová písmena RY. Stroj Stanislava Fejfara nesl tři písmena: RY S – písmena RY určovaly, že se jedná o No. 313 squadron a S byl letoun, se kterým Stanislav Fejfar létal.). Pověstná výjimka nastávala u velitelů wingu. Ti měli právo mít na svých letounech vlastní iniciály místo klasického označení jednotek (např.: Karel Mrázek měl na svém Spitfiru Mk.V písmena KM)

Právo na označení stroje iniciálami měli všichni velitelé od hodnosti W/C, velitelé perutí většinou, ale ne pravidelně, užívali letoun který měl jako individuální písmeno počáteční písmeno jejich jména. V případě vyčerpání abecedy se používali i symboly ?, !, § a podobné. Individuální písmeno měli všechni stroje určené k operační činnosti. Vyjímkou byli stroje dopravní, u kterých jako jediné označení často služilo pouze registrační číslo (to je to číslo malované pod ocasem ve formátu třeba N3373 nebo RM 978).


Citovat 

úvod |Články | Aktuality | Fotografie | Osobnosti | Odkazy | Diskuze | Informace

2. světová válka

Druhá světová válka

druha.svetova.cz


© 2007 - 2017 druhá světová válka | RSS | RSS komentáře | prohlášení o přístupnosti | textová verze | mapa webu | Jiří Baloun

Referáty-seminárky.cz | Dějepis.info - referáty z historie | Svaz důstojníků a praporčíků Armády ČR | Sdružení bývalých politických vězňů | Dřevěné hračky české výroby | Domácí pekárny chleba | Zmrzlinovače | Domácí mlýnek na obilí | Odšťavňovače a smoothie mixéry | Zavařovací hrnce | Sušičky ovoce a zeleniny | Fritézy bez oleje | Svářečky fólií - vakuovačky | Devizové Centrum