↓ Přeskočit na sekce
↓ Přeskočit na menu

úvod » Články » Společensko-historické pozadí

Společensko-historické pozadí

Stručné shrnutí vzestupu NSDAP a nástup Hitlera na post německého kancléře.

Společensko-historické pozadí - Obsah


Německo po první světové válce

Po první světové válce v Německu vládl nepořádek a chaos. Vojáci, kteří se vrátili z fronty domů, považovali republiku jako urážku všeho, za co bojovali a umírali na frontě. Císař abdikoval a oni již neměli žádný důvod bojovat. Vojáci také nenáviděli všechno, co nějakým způsobem souviselo s nově nastolenou republikou a jejím řádem. Navíc se na republiku vrhlo Polsko. Bylo odraženo pomocí polovojenských oddílů jako byl např. Freikorps a další. Tyto bojůvky byly podporovány německou armádou (Reichswehr), která však byla omezena a podle versailské smlouvy mohla dosahovat pouze velikosti 100 000 vojáků. Letectvo bylo zakázáno a námořnictvo, chlouba císařství velmi omezeno.

V Německu také panovala bídná hospodářská situace a vysoké reparace tomu moc nenapomohli. Německá ekonomika byla na dně a obyvatelstvo měst žilo v neuvěřitelné bídě. Cena Marky byla katastrofálně nízká a ve Výmarské republice vypukla hyperinflace. Jeden bochník chleba stál přibližně 1 miliardu Marek. Za tohoto stavu se objevil ve dvacátých letech muž, který sliboval, že situaci změní a pozvedne Německo tam, kam si zaslouží. Tento muž, který se měl později stát prezidentem a kancléřem se jmenoval Adolf Hitler.

Narodil se v pohraničním městě na pomezí Rakouska a Německa v roce 1889 a jako student nevykazoval žádné obdivuhodné výsledky. Chtěl studovat výtvarné umění, ale jeho otec to nechtěl, a proto Hitler utekl z domu. V Německu se přihlásil do armády poté, co propukla první světová válka. Zde byl po plynovém útoku raněn a konec války prožil ve vojenské nemocnici. S poválečnou situací se nesmířil a obviňoval z ní Židy. V roce 1919 vstoupil do bavorské politické strany. Stal se jejím předsedou a stranu nazval NSDAP (Nacionálně socialistická dělnická strana Německa). Hitler byl vynikající řečník a svým stylem uchvátil velké množství posluchačů na svoji stranu. Vytvořil také oddíly SA (Sturmabteilung), které měly chránit vůdce a vyvolávat paniku a nepokoje mezi obyvatelstvem.

8. listopadu 1923 přikročil Hitler k revoluci. Společně s generálem Erichem von Luddendorfem přerušil jednání bavorských představitelů. Puč se však nepodařil a skončil pochodem na náměstí Odeon v Mnichově. Do pochodujících začala střílet bavorská policie a mnoho Hitlerových příznivců bylo zraněno. Hitler byl zatčen, obviněn a odsouzen k pěti letům vězení. Ve vězení sepsal své myšlenky do knihy, která se stala biblí nacistů - Mein Kampf. Po devíti měsících byl Hitler propuštěn a začal znovu organizovat svoji politickou stranu, NSDAP.

Vzestup nacismu

Hitler ve straně pověřil několik spolupracovníků (Göring, Goebbels, Himmler a Streicher) důležitými funkcemi. Göring mu pomohl seznámit se s vysoce postavenými lidmi, kteří nacisty finančně podporovali. Cílem bylo porazit ostatní strany ve volbách. Díky nespokojenosti obyvatel podpora NSDAP rostla a po vypuknutí hospodářské krize se obliba ještě zvýšila. 10. dubna 1932 byl Hitler zvolen německým kancléřem (do úřadu byl jmenován 10. ledna 1933) a začal postupně likvidovat své politické odpůrce.

27. února 1933 zničil požár budovu německého parlamentu (Reichstag) a tím byl parlament rozpuštěn. Po tomto kroku došlo v Německu k masovému zatýkání a terorizování odpůrců nacistického režimu, které prováděly oddíly SA pod velením Hitlerova přítele Ernsta Röhma. Po převzetí moci nacisty však oddíly SA byly již téměř nepotřebné, a tak na popud Himmlera, který velel úderným skupinám SS (Schutzstaffel), Heydricha, Göringa a samotného Hitlera byli vysoce postavení muži v SA pobiti v noci na 30. června 1934 (noc dlouhých nožů). Röhma zabil osobně Theodor Eicke, pozdější generál SS a velitel 3. divize Waffen-SS (Totenkopf).

Po čistkách ve vlastní straně přišli na řadu její "nepřátelé" zvenčí. Začala tak etapa vraždění Židů, Romů, komunistů a odpůrců režimu v nově stavěných koncentračních táborech (Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen atd.).

Po smrti starého prezidenta Hindenburga se Hitler 2. srpna 1934 sám jmenoval prezidentem Německa - Třetí říše. Završil tak převzetí moci a ukončil několik let trvající Výmarskou republiku.

Třetí řiše

V září 1935 se v Norimberku konal sjezd NSDAP. Při této příležitosti byly přijaty tzv. Norimberské zákony. Díky nim bylo mnoho Židů odsunuto do koncentračních táborů poté, co byli zbaveni veškerých svých funkcí a práv. V roce 1936 obsadil Hitler podle versailské smlouvy demilitarizované území v Porýní. Akce proběhla bez střetnutí mezi Němci a Francouzi, kteří zde měli hlídkovat. V březnu 1938 se Hitlerovi podařilo po zdařilém politickém manévrování obsadit svého souseda, Rakousko. Rakousko bylo brzy začleněno do Třetí říše jako odvěký spojenec Německa.

Dalším německým cílem se stalo Československo. V Československu již dlouho působila nacistická strana (SdP), která usilovalo o připojení pohraničního pásma (Sudet) k Německu. Vůdcem strany byl Hitlerem dosazený Konrad Henlein. Na sjezdu v Karlových Varech SdP formulovala svoje cíle do tzv. Karlovarských požadavků. 20. května 1938 Československá republika vyhlásila částečnou mobilizaci. Kvůli obavám z vypuknutí války přijel do Československa britský pozorovatel, Lord Walter Runciman. Snažil se o shodu mezi oběma stranami, ale SdP se v září 1938 pokusila o násilný politický převrat. Převrat byl ostře potlačen československou armádou a bylo vyhlášeno stanné právo. SdP byla zakázána a Henlein musel utéct do Německa.

Britové se poté snažili vyřešit celý spor mírovým řešením, a tak britský ministerský předseda Chamberlain odletěl do německého Berchtesgadenu, aby se s Hitlerem dohodl. Po jednáních byl na Československou republiku vyvíjen tlak ze strany Británie a Francie, aby Německu ustoupila a vzdala se pohraničních území. 28. září dokonce Hitler pohrozil válkou. 23. září proběhla v Československu mobilizace a země se připravovala na válku. Na schůzce v Mnichově 29. a 30. září byla podepsána smlouva mezi Británií, Francií, Itálií a Německem, podle níž se mělo Československo vzdát svého pohraničí ve prospěch Německa. V doběod 1. do 10. října probíhalo obsazování Sudet a 5. října abdikoval dosavadní prezident Československé republiky, Edvard Beneš. V Británii založil exilové hnutí usilující o obnovení Československa.

Na základě Vídeňské arbitráže připadlo Maďarsku jižní území Slovenska a Podkarpatská Rus. Polsko obsadilo území Těšínska na severu Československa. 7. října byla vyhlášena slovenská autonomní vláda v čele s katolickým knězem Jozefem Tisem. Prezidentem zbytku státu se stal Emil Hácha. 14. března byl pozván do Berlína. Bylo mu naznačeno, že druhý den provedou německá vojska útok na Československo pokud neslíbí, že na postupující Němce nebudou Čechoslováci střílet. Hácha neodporoval dlouho a 15. března vstoupila německá vojska na zbylou československou půdu. 16. března byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, který se stal součástí nacistické Třetí říše. V čele Protektorátu stanul říšský protektor, Konstantin von Neurath a tajemník Karl Hermann Frank (SdP).

Tento článek rozhodně není úplný a jakékoli připomínky a návrhy na opravení zasílejte prosím na redakční e-mail.

Literatura

bush | 20.4.2006, 00:00

Hodnocení

1 - nejhorší hodnocení, 10 - nejlepší hodnocení
Počet hlasů: 301
Hodnocení: 5.10

5.10

komentáře (10)
Chtěli byste k článku přidat svůj názor? Rádi byste něco změnili nebo upravili?
Přidejte svůj komentář.

adis | 11. 3. 2008 18:44
petr | 02. 3. 2008 14:21
bush | 09. 4. 2007 14:39
Ignác Pospíšil | 09. 4. 2007 14:17
webmaster | 08. 4. 2007 16:20
Ignác Pospíšil | 08. 4. 2007 11:50
Minority | 21. 12. 2006 20:54
webmaster | 09. 11. 2006 23:27
JARYN | 09. 11. 2006 18:53
SINCITYMAN | 18. 5. 2006 14:30

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.úvod |Články | Aktuality | Fotografie | Osobnosti | Odkazy | Diskuze | Informace

2. světová válka

Druhá světová válka

druha.svetova.cz


© 2007 - 2017 druhá světová válka | RSS | RSS komentáře | prohlášení o přístupnosti | textová verze | mapa webu | Jiří Baloun

Referáty-seminárky.cz | Dějepis.info - referáty z historie | Svaz důstojníků a praporčíků Armády ČR | Sdružení bývalých politických vězňů | Dřevěné hračky české výroby | Domácí pekárny chleba | Zmrzlinovače | Domácí mlýnek na obilí | Odšťavňovače a smoothie mixéry | Zavařovací hrnce | Sušičky ovoce a zeleniny | Fritézy bez oleje | Svářečky fólií - vakuovačky | Devizové Centrum